Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: "Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)"

Dot.: Zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)" ze środków EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza Instytucje Szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Zaproszenie do składania wniosków o dofinasowanie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie 07-09.05.2018 r. Wnioski kwalifikujące się do rozpatrzenia będą musiały spełniać wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Ministra, Rodziny, Pracy...

Zorganizowanie szkolenie "Operator koparko-ładowarki (wszystkie typu, kl. III)" - szacowanie wartości.

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu ul. B. Joselewicza 6, 06 - 300 Przasnysz zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi organizacji szkoleń z zakresu „Operator koparko - ładowarki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt ...

Szkolenie "Operator koparko-ładowarki (wszystkie typu, kl. III)" ze środków EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (III)" informuje, iż przyjmuje zgłoszenia na szkolenie: „Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy,...

Nabór wniosków na kampanie informacyjno-promocyjną z zakresu ochrony środowiska.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem" informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów...

Dzień wolny 30.03.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że dzień 30.03.2018 r. jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 06.01.2018 r.

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW 4071 Zagań

Jednostka Wojskowa w Żaganiu informuje,że w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00 /czas stawiennictwa na godz.7.45 przy biurze przepustek/ bedzie prowadziła rozmowy kwalifikacyne do zawodowej służby wojskowej: 1.Korpus oficerów rezerwy PPOR.POR. korpus osobowy-łączność i informatyka grupa osobowa -eksploatacja...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „ABC Przedsiębiorczości”

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz zawiadamia, że najkorzystniejsza oferta, która wpłynęła do tutejszego urzędu na wykonanie przedmiotowego zamówienia została złożona przez firmę: IMPEKS Józef Szymański, SZKOLENIA I DORADZTWO, ul. Wyspiańskiego 13, 06-400 Ciechanów. Złożona oferta spełnia...

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (III)" organizuje: Bon na zasiedlenie w kwocie do 8.000 tys. - dla...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę