Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu


Programy aktywizacyjne i projekty

 • RPO WM IV

  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, iż w latach 2021-2022 realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ; Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy; Działanie 8.1 - Aktywizacja zawodowa osób...

 • POWER IV

  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje , że w latach 2020-2022 realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1- Wsparcie osób młodych pozostających...

 • POWER III

  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje , że w latach 2018-2019 realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1- Wsparcie osób młodych pozostających bez...

 • RPO WM III

  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, iż w latach 2019-2020 realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy; Działanie 8.1- Aktywizacja zawodowa osób...

 • RPO WM II

      Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, iż w latach 2017-2018 realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy; Działanie 8.1-...

 • POWER II

  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje , że w latach 2016-2017 realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1- Wsparcie osób młodych pozostających bez...

 • RPO WM

      Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w 2015 r. oraz w 2016 r. realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1- Aktywizacja...

 • POWER

  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w 2015 roku realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1- Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

 • 6.1.2

        Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje , że od 01.01.2011r.  do  31.12.2013r. realizował projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,...

 • 6.1.3

    Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, iż w 2008 roku realizował projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę