Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że w latach 2020-2022 realizuje projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1- Wsparcie osób młodych pozostających...

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, iż w latach 2019-2020 realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy; Działanie 8.1- Aktywizacja zawodowa osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje , że w latach 2018-2019 realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1- Wsparcie osób młodych pozostających bez...

    Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, iż w latach 2017-2018 realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy; Działanie 8.1-...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę