Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu


Nagłówek

Aktualności

Szkolenie „Elektryk - uprawnienia elektryczne do 1 kV”

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza Instytucje Szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach programów „Aktywizacja długotrwale bezrobotnych" oraz...

Zapraszamy do składania wniosków o dofinasowanie kształcenia ustawicznego w ramach KFS w terminie 18-19.10.2018 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie 18-19.10.2018 r.   Wnioski kwalifikujące się do rozpatrzenia będą musiały spełniać wymagania przynajmniej jednego z priorytetów...

Wykaz szkół dla osób dorosłych w województwie mazowieckim

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie opracował teczkę informatyczną „Wykaz szkół dla osób dorosłych w województwie mazowieckim" Opracowanie to dostarcza osobom korzystającym z usług poradnictwa zawodowego niezbędnych informacji w zakresie zdobywania, podnoszenia i...

Work@PL - Praca w Polsce, czyli targi pracy on-line dla polskich pracodawców

Work@PL to wydarzenie on-line, które odbędzie się 10 października br. w godzinach 10-14 (CET) przy wykorzystaniu portalu udostępnionego przez Komisję Europejską www.europeanjobdays.eu . Głównym celem targów jest umożliwienie nawiązania kontaktu między polskimi pracodawcami i obywatelami Unii Europejskiej, upowszechnianie...

Szkolenie: Elektryk - uprawnienia do 1 kV oraz wysokościowe

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że organizuje szkolenie Elektryk – uprawnienia do 1 kV oraz wysokościowe . Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu spełniających kryteria: wiek pow. 45 lat długotrwale bezrobotny wykształcenie co najmniej...

Zapraszamy do składania wniosków o dofinasowanie kształcenia ustawicznego w ramach KFS w terminie 24-25.09.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie 24-25.09.2018 r.   Wnioski kwalifikujące się do rozpatrzenia będą musiały spełniać wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Ministra, Rodziny,...

Zapraszamy do składania wniosków o dofinasowanie kształcenia ustawicznego w ramach KFS w terminie 20-22.08.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie 20-22.08.2018 r.   Wnioski kwalifikujące się do rozpatrzenia będą musiały spełniać wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Ministra, Rodziny, Pracy i...

Nowe środki na aktywizację osób długotwale bezrobotnych i osób w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że pozyskał w ramach programów I. „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych" II. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej" środki z rezerwy Funduszu Pracy na niżej wymienione formy wsparcia: Refundacji kosztów wyposażenia lub...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: "Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)"

Dot.: Zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 176 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę