Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu


Nagłówek

Aktualności

Zapraszamy do składania wniosków o dofinasowanie kształcenia ustawicznego w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie 20-22.08.2018 r.   Wnioski kwalifikujące się do rozpatrzenia będą musiały spełniać wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Ministra, Rodziny, Pracy i...

Nowe środki na aktywizację osób długotwale bezrobotnych i osób w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że pozyskał w ramach programów I. „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych" II. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej" środki z rezerwy Funduszu Pracy na niżej wymienione formy wsparcia: Refundacji kosztów wyposażenia lub...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: "Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)"

Dot.: Zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)" ze środków EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza Instytucje Szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy, kl. III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Zaproszenie do składania wniosków o dofinasowanie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie 07-09.05.2018 r. Wnioski kwalifikujące się do rozpatrzenia będą musiały spełniać wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Ministra, Rodziny, Pracy...

Zorganizowanie szkolenie "Operator koparko-ładowarki (wszystkie typu, kl. III)" - szacowanie wartości.

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu ul. B. Joselewicza 6, 06 - 300 Przasnysz zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi organizacji szkoleń z zakresu „Operator koparko - ładowarki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt ...

Szkolenie "Operator koparko-ładowarki (wszystkie typu, kl. III)" ze środków EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (III)" informuje, iż przyjmuje zgłoszenia na szkolenie: „Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy,...

Nabór wniosków na kampanie informacyjno-promocyjną z zakresu ochrony środowiska.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem" informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów...

Dzień wolny 30.03.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że dzień 30.03.2018 r. jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 06.01.2018 r.

Wyświetlanie 1 - 10 z 170 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę