Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu


Programy aktywizacyjne i projekty

POWER III

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje , że w latach 2018-2019 realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1- Wsparcie osób młodych pozostających bez...

RPO WM II

    Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, iż w latach 2017-2018 realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy; Działanie 8.1-...

POWER II

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje , że w latach 2016-2017 realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1- Wsparcie osób młodych pozostających bez...

RPO WM

    Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w 2015 r. oraz w 2016 r. realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1- Aktywizacja...

POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w 2015 roku realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1- Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

6.1.2

      Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje , że od 01.01.2011r.  do  31.12.2013r. realizował projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,...

6.1.3

  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, iż w 2008 roku realizował projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę